ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΧΡΥΣΟ GRAM $1,492.94
ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΧΡΥΣΟ GRAM €1,343.65
ισοτιμία του δολαρίου: €0.90