ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΧΡΥΣΟ GRAM $1,729.92
ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΧΡΥΣΟ GRAM €1,556.93
ισοτιμία του δολαρίου: €0.90