מחיר גרם זהב - מחשבון לגרם זהב

New website announcement.html

מחירים עדכניים לתאריך: 2015-07-29

מחיר גרם זהב 24k

₪ 133.2

מחיר גרם זהב 22k

₪ 122

מחיר גרם זהב 21k

₪ 116.5

מחיר גרם זהב 18k

₪ 99.9

מחיר גרם זהב 14k

₪ 77.9

מחיר גרם זהב 9k

₪ 49.9
מחיר אונקיה $1095.14
מחיר אונקיה ₪4141.81948
שער הדולר: ₪3.782
המחירים הנמצאים באתר מחושבים לפי מחיר הזהב היומי ועל סמך שער הדולר החישוב נעשה על פי הנוסחא הבאה:אחוז זהב * מחיר הזהב היומי * שער הדולר = מחיר זהב על פי קראט המחיר מתעדכן באופן אוטומטי.