ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΧΡΥΣΟ GRAM $1,291.92
ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΧΡΥΣΟ GRAM €1,133.79
ισοτιμία του δολαρίου: €0.8776