מחיר גרם זהב - מחשבון לגרם זהב

Israel

מחירים עדכניים לתאריך: 2015-07-31

מחיר גרם זהב 24k

₪ 131.8

מחיר גרם זהב 22k

₪ 120.8

מחיר גרם זהב 21k

₪ 115.4

מחיר גרם זהב 18k

₪ 98.9

מחיר גרם זהב 14k

₪ 77.1

מחיר גרם זהב 9k

₪ 49.4
מחיר אונקיית זהב: $1084.3
מחיר אונקיית זהב: ₪4100.8226
שער הדולר: ₪3.782
המחירים הנמצאים באתר מחושבים לפי מחיר הזהב היומי ועל סמך שער הדולר החישוב נעשה על פי הנוסחא הבאה:אחוז זהב * מחיר הזהב היומי * שער הדולר = מחיר זהב על פי קראט המחיר מתעדכן באופן אוטומטי.