מחיר גרם זהב - מחשבון לגרם זהב

Israel

מחירים עדכניים לתאריך: 2018-02-21

מחיר גרם זהב 24k

₪ 148.7

מחיר גרם זהב 22k

₪ 136.2

מחיר גרם זהב 21k

₪ 130.1

מחיר גרם זהב 18k

₪ 111.5

מחיר גרם זהב 14k

₪ 87

מחיר גרם זהב 9k

₪ 55.8
מחיר אונקיית זהב: $1,323.99
מחיר אונקיית זהב: ₪4,624.70
שער הדולר: ₪3.493
המחירים הנמצאים באתר מחושבים לפי מחיר הזהב היומי ועל סמך שער הדולר החישוב נעשה על פי הנוסחא הבאה:אחוז זהב * מחיר הזהב היומי * שער הדולר = מחיר זהב על פי קראט המחיר מתעדכן באופן אוטומטי.