מחיר גרם זהב - מחשבון לגרם זהב

Israel

מחירים עדכניים לתאריך: 2018-09-23

מחיר גרם זהב 24k

₪ 137.7

מחיר גרם זהב 22k

₪ 126.1

מחיר גרם זהב 21k

₪ 120.5

מחיר גרם זהב 18k

₪ 103.3

מחיר גרם זהב 14k

₪ 80.5

מחיר גרם זהב 9k

₪ 51.6
מחיר אונקיית זהב: $1,199.73
מחיר אונקיית זהב: ₪4,282.08
שער הדולר: ₪3.569204
המחירים הנמצאים באתר מחושבים לפי מחיר הזהב היומי ועל סמך שער הדולר החישוב נעשה על פי הנוסחא הבאה:אחוז זהב * מחיר הזהב היומי * שער הדולר = מחיר זהב על פי קראט המחיר מתעדכן באופן אוטומטי.