מחיר גרם זהב - מחשבון לגרם זהב

Israel

מחירים עדכניים לתאריך: 2017-08-20

מחיר גרם זהב 24k

₪ 149.2

מחיר גרם זהב 22k

₪ 136.7

מחיר גרם זהב 21k

₪ 130.5

מחיר גרם זהב 18k

₪ 111.9

מחיר גרם זהב 14k

₪ 87.3

מחיר גרם זהב 9k

₪ 55.9
מחיר אונקיית זהב: $1,284.42
מחיר אונקיית זהב: ₪4,640.61
שער הדולר: ₪3.613
המחירים הנמצאים באתר מחושבים לפי מחיר הזהב היומי ועל סמך שער הדולר החישוב נעשה על פי הנוסחא הבאה:אחוז זהב * מחיר הזהב היומי * שער הדולר = מחיר זהב על פי קראט המחיר מתעדכן באופן אוטומטי.