ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΧΡΥΣΟ GRAM $1,795.63
ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΧΡΥΣΟ GRAM €1,598.11
ισοτιμία του δολαρίου: €0.89