ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΧΡΥΣΟ GRAM $1,488.66
ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΧΡΥΣΟ GRAM €1,339.79
ισοτιμία του δολαρίου: €0.90