ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΧΡΥΣΟ GRAM $1,618.12
ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΧΡΥΣΟ GRAM €1,504.85
ισοτιμία του δολαρίου: €0.93