ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΧΡΥΣΟ GRAM $1,475.64
ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΧΡΥΣΟ GRAM €1,313.32
ισοτιμία του δολαρίου: €0.89