ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΧΡΥΣΟ GRAM $1,790.12
ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΧΡΥΣΟ GRAM €1,585.05
ισοτιμία του δολαρίου: €0.885445