ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΧΡΥΣΟ GRAM $1,246.50
ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΧΡΥΣΟ GRAM €1,099.59
ισοτιμία του δολαρίου: €0.882145