ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΧΡΥΣΟ GRAM $1,253.91
ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΧΡΥΣΟ GRAM €1,059.55
ισοτιμία του δολαρίου: €0.845