ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΧΡΥΣΟ GRAM $1,812.85
ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΧΡΥΣΟ GRAM €1,529.90
ισοτιμία του δολαρίου: €0.843918