ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΧΡΥΣΟ GRAM $1,282.95
ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΧΡΥΣΟ GRAM €1,090.51
ισοτιμία του δολαρίου: €0.85