ტროას უნცია ფასი $1,311.15
ტროას უნცია ფასი ლ3,815.45
დოლარის კურსი: ლ2.91