ტროას უნცია ფასი $1,333.71
ტროას უნცია ფასი ლ3,241.18
დოლარის კურსი: ლ2.430195