ტროას უნცია ფასი $1,325.31
ტროას უნცია ფასი ლ3,485.57
დოლარის კურსი: ლ2.63