ტროას უნცია ფასი $1,227.53
ტროას უნცია ფასი ლ3,308.16
დოლარის კურსი: ლ2.69497