ტროას უნცია ფასი $1,184.68
ტროას უნცია ფასი ლ3,045.09
დოლარის კურსი: ლ2.570391