ტროას უნცია ფასი $1,284.42
ტროას უნცია ფასი ლ3,083.89
დოლარის კურსი: ლ2.401