ტროას უნცია ფასი $1,311.15
ტროას უნცია ფასი ლ3,697.44
დოლარის კურსი: ლ2.82