ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΧΡΥΣΟ GRAM $1,776.95
ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΧΡΥΣΟ GRAM €1,515.45
ισοτιμία του δολαρίου: €0.852835