ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΧΡΥΣΟ GRAM $1,491.73
ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΧΡΥΣΟ GRAM €1,342.56
ισοτιμία του δολαρίου: €0.90