ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΧΡΥΣΟ GRAM $1,227.97
ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΧΡΥΣΟ GRAM €1,070.55
ισοτιμία του δολαρίου: €0.871801