ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΧΡΥΣΟ GRAM $1,630.49
ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΧΡΥΣΟ GRAM €1,483.75
ισοτιμία του δολαρίου: €0.91