ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΧΡΥΣΟ GRAM $1,284.42
ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΧΡΥΣΟ GRAM €1,091.76
ισοτιμία του δολαρίου: €0.85