ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΧΡΥΣΟ GRAM $1,246.45
ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΧΡΥΣΟ GRAM €1,099.55
ισοτιμία του δολαρίου: €0.882145