ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΧΡΥΣΟ GRAM $1,321.36
ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΧΡΥΣΟ GRAM €1,176.01
ισοτιμία του δολαρίου: €0.89