ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΧΡΥΣΟ GRAM $1,601.14
ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΧΡΥΣΟ GRAM €1,473.05
ισοτιμία του δολαρίου: €0.92