מחיר אונקיית זהב: $ 1266.4350
מחיר אונקיית זהב: ₪4890.97197
שער הדולר: ₪3.862
המחירים הנמצאים באתר מחושבים לפי מחיר הזהב היומי ועל סמך שער הדולר החישוב נעשה על פי הנוסחא הבאה:אחוז זהב * מחיר הזהב היומי * שער הדולר = מחיר זהב על פי קראט המחיר מתעדכן באופן אוטומטי.