מחיר גרם זהב - מחשבון לגרם זהב

Israel

מחירים עדכניים לתאריך: 2016-05-02

מחיר גרם זהב 24k

₪ 155.9

מחיר גרם זהב 22k

₪ 142.8

מחיר גרם זהב 21k

₪ 136.4

מחיר גרם זהב 18k

₪ 116.9

מחיר גרם זהב 14k

₪ 91.2

מחיר גרם זהב 9k

₪ 58.4
מחיר אונקיית זהב: $1293.83
מחיר אונקיית זהב: ₪4847.98101
שער הדולר: ₪3.747
המחירים הנמצאים באתר מחושבים לפי מחיר הזהב היומי ועל סמך שער הדולר החישוב נעשה על פי הנוסחא הבאה:אחוז זהב * מחיר הזהב היומי * שער הדולר = מחיר זהב על פי קראט המחיר מתעדכן באופן אוטומטי.