מחיר גרם זהב - מחשבון לגרם זהב

Israel

מחירים עדכניים לתאריך: 2018-08-18

מחיר גרם זהב 24k

₪ 139.4

מחיר גרם זהב 22k

₪ 127.7

מחיר גרם זהב 21k

₪ 122

מחיר גרם זהב 18k

₪ 104.6

מחיר גרם זהב 14k

₪ 81.6

מחיר גרם זהב 9k

₪ 52.3
מחיר אונקיית זהב: $1,184.68
מחיר אונקיית זהב: ₪4,336.64
שער הדולר: ₪3.660604
המחירים הנמצאים באתר מחושבים לפי מחיר הזהב היומי ועל סמך שער הדולר החישוב נעשה על פי הנוסחא הבאה:אחוז זהב * מחיר הזהב היומי * שער הדולר = מחיר זהב על פי קראט המחיר מתעדכן באופן אוטומטי.