מחיר אונקיית זהב: $ 1268.8200
מחיר אונקיית זהב: ₪4878.6129
שער הדולר: ₪3.845
המחירים הנמצאים באתר מחושבים לפי מחיר הזהב היומי ועל סמך שער הדולר החישוב נעשה על פי הנוסחא הבאה:אחוז זהב * מחיר הזהב היומי * שער הדולר = מחיר זהב על פי קראט המחיר מתעדכן באופן אוטומטי.