מחיר אונקיית זהב: $ 1323.3450
מחיר אונקיית זהב: ₪5014.154205
שער הדולר: ₪3.789
המחירים הנמצאים באתר מחושבים לפי מחיר הזהב היומי ועל סמך שער הדולר החישוב נעשה על פי הנוסחא הבאה:אחוז זהב * מחיר הזהב היומי * שער הדולר = מחיר זהב על פי קראט המחיר מתעדכן באופן אוטומטי.