מחיר גרם זהב - מחשבון לגרם זהב

Israel

מחירים עדכניים לתאריך: 2018-04-23

מחיר גרם זהב 24k

₪ 151.4

מחיר גרם זהב 22k

₪ 138.7

מחיר גרם זהב 21k

₪ 132.5

מחיר גרם זהב 18k

₪ 113.5

מחיר גרם זהב 14k

₪ 88.6

מחיר גרם זהב 9k

₪ 56.8
מחיר אונקיית זהב: $1,333.61
מחיר אונקיית זהב: ₪4,708.57
שער הדולר: ₪3.530697
המחירים הנמצאים באתר מחושבים לפי מחיר הזהב היומי ועל סמך שער הדולר החישוב נעשה על פי הנוסחא הבאה:אחוז זהב * מחיר הזהב היומי * שער הדולר = מחיר זהב על פי קראט המחיר מתעדכן באופן אוטומטי.