מחיר אונקיית זהב: $1,774.98
מחיר אונקיית זהב: ₪6,123.68
שער הדולר: ₪3.45
המחירים הנמצאים באתר מחושבים לפי מחיר הזהב היומי ועל סמך שער הדולר החישוב נעשה על פי הנוסחא הבאה:אחוז זהב * מחיר הזהב היומי * שער הדולר = מחיר זהב על פי קראט המחיר מתעדכן באופן אוטומטי.