מחיר גרם זהב - מחשבון לגרם זהב

Israel

מחירים עדכניים לתאריך: 2016-05-29

מחיר גרם זהב 24k

₪ 149.4

מחיר גרם זהב 22k

₪ 136.9

מחיר גרם זהב 21k

₪ 130.7

מחיר גרם זהב 18k

₪ 112.1

מחיר גרם זהב 14k

₪ 87.4

מחיר גרם זהב 9k

₪ 56
מחיר אונקיית זהב: $ 1208.6600
מחיר אונקיית זהב: ₪4647.2977
שער הדולר: ₪3.845
המחירים הנמצאים באתר מחושבים לפי מחיר הזהב היומי ועל סמך שער הדולר החישוב נעשה על פי הנוסחא הבאה:אחוז זהב * מחיר הזהב היומי * שער הדולר = מחיר זהב על פי קראט המחיר מתעדכן באופן אוטומטי.