מחיר גרם זהב - מחשבון לגרם זהב

Israel

מחירים עדכניים לתאריך: 2016-02-14

מחיר גרם זהב 24k

₪ 154.4

מחיר גרם זהב 22k

₪ 141.4

מחיר גרם זהב 21k

₪ 135.1

מחיר גרם זהב 18k

₪ 115.8

מחיר גרם זהב 14k

₪ 90.3

מחיר גרם זהב 9k

₪ 57.9
מחיר אונקיית זהב: $1237.3
מחיר אונקיית זהב: ₪4801.9613
שער הדולר: ₪3.881
המחירים הנמצאים באתר מחושבים לפי מחיר הזהב היומי ועל סמך שער הדולר החישוב נעשה על פי הנוסחא הבאה:אחוז זהב * מחיר הזהב היומי * שער הדולר = מחיר זהב על פי קראט המחיר מתעדכן באופן אוטומטי.