מחיר אונקיית זהב: $ 1315.0000
מחיר אונקיית זהב: ₪5111.405
שער הדולר: ₪3.887
המחירים הנמצאים באתר מחושבים לפי מחיר הזהב היומי ועל סמך שער הדולר החישוב נעשה על פי הנוסחא הבאה:אחוז זהב * מחיר הזהב היומי * שער הדולר = מחיר זהב על פי קראט המחיר מתעדכן באופן אוטומטי.