Troy ounce PRIS $1,184.68
Troy ounce PRIS kr10,848.83
dollarkursen: kr9.157604
Priserna beräknas av guld procentsats multiplicera Guldpris